Tsuga heterophylla - Thuja plicata / Gaultheria shallon / Lysichiton americanus Forest (South Nolan)Tsuga heterophylla - Thuja plicata / Gaultheria shallon / Lysichiton americanus Forest (South Nolan)Tsuga heterophylla - Thuja plicata / Gaultheria shallon / Lysichiton americanus Forest (South Nolan)Tsuga heterophylla - Thuja plicata / Gaultheria shallon / Lysichiton americanus Forest (South Nolan)